STOVYKLOS

 

Stovykla Kaune

Kiekvienų metų birželio mėnesį mokykloje sudarome sąlygas stovyklauti. Ši paslauga teikiama tik mūsų mokyklos ir būsimiesiems mūsų mokyklos moksleiviams. Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio mokytojos organizuoja turiningą vaikų poilsį. Čia žaidžiame, piešiame, sportuojame, muzikuojame, skaitome ir netgi kartojame pamokas. Vaikai visai dienai paliekami saugioje aplinkoje, kartą per dieną maitinami karštu maistu. Kaina sutartinė.


Stovykla Latvijos pajūryje

Jau tapo tradicija, kad birželis ir pajūris - neatskiriami dalykai. Latvijos stovykla - tai Suzuki vaikų jūra (apie 100 jos metrų), dvi žaidimų kopos, DAUG kranto, visi ant jo išmesti akmenukai, gintarai ir švelniai nugludinti pagaliai.
Net jeigu tai šiukšlės, mes jas entuziastingai deginam, stebėdami dūmų spalvą ir ja džiaugdamiesi.
Latvija - tai antras pavasaris, kai iš naujo žydi Lietuvoje seniai nužydėjusios alyvos, būna ką tik išsprogęs ąžuolas, o žolė auga kasdien vis kitokia, nes vieną dieną pamatai smilgas, kitą - pelynus, o paskui nebežinai, kaip tai vadinasi, bet viskas yra gražu.
Net jeigu žolėje pamatai žaltį ar angį, jie kažkodėl irgi yra gražūs ir nepikti - tikriausiai dėl to, kad arti Suzuki. Latvija -tai klėtis, stalas ir gitara, kai mes tampame visuma - pirmiausia kartu dainuodami, o paskui kartu mąstydami apie tai, kad viskas, kas su mumis nutinka, yra gera.
Net jeigu nenutinka nieko gero, gera, kad galime kartu dainuoti ir mąstyti.
Latvija - tai neatskiriama mūsų vaikų gyvenimo laiko dalis, kuri kada nors bus labai brangi. Ne tokia brangi, kaip Suzuki, bet vis dėlto... Laikas ten yra kitoks. Trumpas laikas tenai virsta labai ilgu gyvenimo laiku.


kontaktinis telefonas: mokytoja Inga: 8 615 79 642