REČITALIŲ ORGANIZAVIMAS

 

Vaikai, kurie groja individualiai muzikos instrumentais (smuiku, fortepijonu, gitara, violončele, fleita, trimitu ir kt.) gali koncertuoti solo, kai išmoksta I, II ir kitus Š.Suzuki repertuaro knygas. Rečitalio organizavimu rūpinasi suaugę šeimos nariai pasitardami su instrumento ir klasės  mokytojais. Nuspręsti, kada vaikas pasirengia koncertui, gali tik jo instrumento mokytojas. Kai apsisprendžiama dėl koncerto datos ir vietos apie tai būtina informuoti mokyklos administraciją. Informaciją apie koncertą reikia pateikti iki 20 kiekvieno mėnesio dienos, jei koncertas vyks kitą mėnesį. Už informacijos suteikimą atsakingi tėvai ir instrumento mokytojos.

  

  Mokinių priėmimo į mokyklą tvarka 

    

_____________________________ 

Skirkite 2 proc. pajamų mokesčio mokyklai

Kauno Suzukio pradinė mokykla

Šiaurės pr.23, Kaunas

Kodas 191824228

A.s. LT794010042500986335

Dėkojame!

FORMOS PAVYZDYS

_________________________________

Įsteigtas

Kauno Suzukio pradinės mokyklos paramos fondas

Įmonės kodas 303359883

A/s LT95 7300 0101 4008 3418

 _________________________________

Mokykla dalyvauja programose:

   VAISIŲ

   PIENO VAIKAMS
        

  _____________________________

 

 

Svetainė atnaujinta: 2021-08-16