REČITALIŲ ORGANIZAVIMAS

 

Vaikai, kurie groja individualiai muzikos instrumentais (smuiku, fortepijonu, gitara, violončele, fleita, trimitu ir kt.) gali koncertuoti solo, kai išmoksta I, II ir kitus Š.Suzuki repertuaro knygas. Rečitalio organizavimu rūpinasi suaugę šeimos nariai pasitardami su instrumento ir klasės  mokytojais. Nuspręsti, kada vaikas pasirengia koncertui, gali tik jo instrumento mokytojas. Kai apsisprendžiama dėl koncerto datos ir vietos apie tai būtina informuoti mokyklos administraciją. Informaciją apie koncertą reikia pateikti iki 20 kiekvieno mėnesio dienos, jei koncertas vyks kitą mėnesį. Už informacijos suteikimą atsakingi tėvai ir instrumento mokytojos.