PRIĖMIMO TVARKA

Prašymus Kauno savivaldybės svetainėje bus galima pateikti nuo 2021 m. balandžio mėnesio 1 dieną 12 valandą

 

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės Tarybos sprendimu prašymai pradėti mokytis 2021-2022 m. m. Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose pradedami registruoti eletroniniu būdu per savivaldybės informacinę sistemą (https://imokykla.kaunas.lt/) nuo 2021 m. balandžio 1 d.

 

Paduoti prašymus elektroniniu būdu pradėti mokytis Kauno miesto Savivaldybės reguliavimo sričiai priklausančiose bendrojo ugdymo mokyklose gali asmenys, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno miesto savivaldybėje. Iš kitų savivaldybių prašymus gali paduoti tik konkrečioje pasirinktoje mokykloje.

Prieš paduodami prašymą susipažinkite su Kauno miesto mokyklų aptarnavimo teritorijomis (žemėlapis) ir Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu.

Jei dėl techninių kliūčių ar kitų priežasčių nepasisekė paduoti prašymo pabandykite vėliau. Jei neturite galimybių paduoti prašymų elektroniniu būdu, paduokite prašymą pasirinktoje mokykloje.

Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų sąrašų sudarymui, tai lemia Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu nurodyti kriterijai.

Padavusiems rekomenduojame reguliariai domėtis pasirinktų mokyklų svetainėse teikiama informacija. 

Kauno Suzukio pradinėje mokykloje ugdymas vykdomas remiantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu ir Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu bei taikomi Netradicinio ugdymo koncepcijos ir Suzuki talentų ugdymo koncepcijos Lietuvoje elementai

Kauno Suzukio pradinės mokyklos PRIĖMIMO KOMISIJOS REGLAMENTAS

MOKSLEIVIŲ PRIĖMIMAS Į PROGIMNAZIJOS 5-6 klases
 
Priėmimui į mokyklą reikalingi dokumentai:,
 
1) prašymas (prašymo formą galite parsisiųsti iš ČIA );
 
2) gimimo liudijimo kopija;
 
3) 2 dokumentinės nuotraukos.
 

Informacija suteikiama telefonu 8 37 312036

PRIEŠMOKYKLINĖS GRUPĖS VAIKŲ PRIĖMIMAS

Priėmimui į mokyklą reikalingi dokumentai:

1) prašymas (prašymo formą galite parsisiųsti iš  ČIA  );

2) gimimo liudijimo kopija;

3) 2 dokumentinės nuotraukos.

0

 MOKSLEIVIŲ PRIĖMIMAS Į 1 - 4 KLASES

 Priėmimui į mokyklą reikalingi dokumentai:,
 
1) prašymas (prašymo formą galite parsisiųsti iš ČIA );
 
2) gimimo liudijimo kopija;

3) 2 dokumentinės nuotraukos.
 

2021 - 2022 m. m. numatomi klasių komplektai

Laisvų vietų skaičius pagal klases (2021-06-15 dienos duomenys)

 

 

Klasė

0

1

2

3

4

5

6

Komplektai

4

4

3

4

4

2

1

Laisvų vietų

8

3

2

1

4

8

18

 

Kauno Suzukio pradinės mokyklos mokinių priėmimo komisijos sudėtis: komisijos pirmininkė - direktorės pavaduotoja ugdymui Dalia Lingienė, komisijos sekretorė – pradinių klasių mokytoja Živilė Budnikaitė. Komisijos nariai: tėvų komiteto atstovė Inga Baltrušaitienė, psichologė Raimonda Strazdienė ir logopedė, spec. pedagogė Miglė Purvinskienė.

 

Priėmimo komisija visais priėmimo klausimais konsultuoja kiekvieną darbo dieną nuo 8 val. iki 14 val. telefonu (8 37) 312036.

  

  Mokinių priėmimo į mokyklą tvarka 

    

_____________________________ 

Skirkite 2 proc. pajamų mokesčio mokyklai

Kauno Suzukio pradinė mokykla

Šiaurės pr.23, Kaunas

Kodas 191824228

A.s. LT794010042500986335

Dėkojame!

FORMOS PAVYZDYS

_________________________________

Įsteigtas

Kauno Suzukio pradinės mokyklos paramos fondas

Įmonės kodas 303359883

A/s LT95 7300 0101 4008 3418

 _________________________________

Mokykla dalyvauja programose:

   VAISIŲ

   PIENO VAIKAMS
        

  _____________________________

 

 

Svetainė atnaujinta: 2021-08-16