PRIĖMIMO TVARKA

Svarbi informacija tėveliams 

 

  • Prašymai priimti mokytis pagal  priešmokyklinio ugdymo programą, pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis bei vidurinio ugdymo programą bus priimami pagal Kauno m. savivaldybės nustatytą tvarką per informacinę prašymų pateikimo sistemą https://imokykla.kaunas.lt , tiesiai į mokyklas – nuo Kauno m. savivaldybės nustatytos datos  iki nustatyto mokyklų priėmimo komisijų prašymų išnagrinėjimo termino pabaigos. Prašymai į laisvas vietas mokyklose gali būti pateikiami iki rugpjūčio 31 dienos.
  • Asmenų priėmimą organizuoja ir vykdo mokykla.
  • Komisija prašymus priimti mokytis į priešmokyklinio ugdymo grupes ir pradinio ugdymo programos 1 – 4 klases privalo išnagrinėti iki pradinio ugdymo proceso pabaigos pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytą ugdymo proceso trukmę, į kitas klases – iki atitinkamų klasių ugdymo proceso ugdymo proceso pabaigos pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytą ugdymo proceso trukmę
  • Jeigu asmuo pateikė kelis prašymus ir gavo informaciją, kad jo prašymas yra patenkintas, kiti jo prašymai informacinėje sistemoje pažymimi kaip negaliojantys.

 

 

 

Prieš paduodami prašymą susipažinkite su Kauno miesto mokyklų aptarnavimo teritorijomis (žemėlapis) ir Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu.

Jei dėl techninių kliūčių ar kitų priežasčių nepasisekė paduoti prašymo pabandykite vėliau. Jei neturite galimybių paduoti prašymų elektroniniu būdu, paduokite prašymą pasirinktoje mokykloje.

Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų sąrašų sudarymui, tai lemia Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu nurodyti kriterijai.

Padavusiems rekomenduojame reguliariai domėtis pasirinktų mokyklų svetainėse teikiama informacija. 

Kauno Suzukio progimnazijoje ugdymas vykdomas remiantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu ir Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu bei taikomi Netradicinio ugdymo koncepcijos ir Suzuki talentų ugdymo koncepcijos Lietuvoje elementai

Kauno Suzukio pradinės mokyklos PRIĖMIMO KOMISIJOS REGLAMENTAS

MOKSLEIVIŲ PRIĖMIMAS Į PROGIMNAZIJOS 5-6 klases
 
Priėmimui į mokyklą reikalingi dokumentai:,
 
1) prašymas (prašymo formą galite parsisiųsti iš ČIA );
 
2) gimimo liudijimo kopija;
 
3) 2 dokumentinės nuotraukos.
 

Informacija suteikiama telefonu 8 37 312036

PRIEŠMOKYKLINĖS GRUPĖS VAIKŲ PRIĖMIMAS

Priėmimui į mokyklą reikalingi dokumentai:

1) prašymas (prašymo formą galite parsisiųsti iš  ČIA  );

2) gimimo liudijimo kopija;

3) 2 dokumentinės nuotraukos.

0

 MOKSLEIVIŲ PRIĖMIMAS Į 1 - 4 KLASES

 Priėmimui į mokyklą reikalingi dokumentai:,
 
1) prašymas (prašymo formą galite parsisiųsti iš ČIA );
 
2) gimimo liudijimo kopija;

3) 2 dokumentinės nuotraukos.
Kauno Suzuki progimnazijos mokinių priėmimo komisijos sudėtis: komisijos pirmininkė - direktorės pavaduotoja ugdymui Dalia Lingienė, komisijos sekretorė – pradinių klasių mokytoja Živilė Budnikaitė. Komisijos nariai: tėvų komiteto atstovė Inga Baltrušaitienė, psichologė Raimonda Strazdienė ir logopedė, spec. pedagogė Miglė Purvinskienė.

 

Priėmimo komisija visais priėmimo klausimais konsultuoja kiekvieną darbo dieną nuo 8 val. iki 14 val. telefonu (8 37) 312036.

 


             
Informacija apie laisvas vietas klasėse 2024-2025 m. m.

Padalinys

PUG

 

1

2

3

4

5

6

7

8

Šiaurės pr.

54

66

2

0

3

-

-

-

-

Stulginskio g.

54

66

0

0

0

56

0

7

0

  

 

 

 

 Mokinių priėmimo į mokyklą tvarka 

    

_____________________________ 

Skirkite 2 proc. pajamų mokesčio mokyklai

Kauno Suzuki progimnazija

Šiaurės pr.23, Kaunas

A.Stulginskio 61, Kaunas

Kodas 191824228

A.s. LT794010042500986335

Dėkojame!

FORMOS PAVYZDYS

_________________________________

Mokykla dalyvauja programose:

   VAISIŲ

   PIENO VAIKAMS
        

  _____________________________

 

 

Svetainė atnaujinta: 2024-05-01