UGDYMAS

 
UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2022–2023 MOKSLO METAIS

Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d., baigiasi rugpjūčio 31 d.
Vienerių mokslo metų ugdymo proceso trukmė:

Klasė
Ugdymo procesas prasideda
Ugdymo procesas baigiasi
Ugdymo proceso trukmė
savaitėmis
Ugdymo proceso trukmė
dienomis
Priešmokyklinio ugdymo grupės
09-01
06-08
35
175

1- 4 klasės

5-8 klasės 

09-01
 
09-01
06-08
 
06-23
35
 
37
175
 
185
 
Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.
Pamokos prasideda 8 val. 30 min. Pamokos trukmė 1 klasėje – 35 min., 2-4 klasėje – 45 min.
Priešmokyklinės grupėse ugdomųjų veiklų trukmė 4val. per dieną.

Mokslo metai skirstomi pusmečiais:
1. pirmas pusmetis – nuo rugsėjo 1 d. iki sausio 20 d.;
2. antras pusmetis – nuo sausio 21 d. iki birželio 9 d.

Ugdomojo proceso metu mokiniams skiriamos atostogos: rudens atostogoms – 7 kalendorinės dienos, žiemos atostogoms – 14 kalendorinių dienų, pavasario – 7 kalendorinės dienos.
Atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis:

Atostogos
Prasideda
Baigiasi
Rudens
2022-10-31
2022-11-04
Žiemos (Kalėdų)
2022-12-27
2023-01-06
Pavasario (Velykų)
2023-04-11
2023-04-14
Vasaros (0-1 klasės)
Vasaros (5-8 klasės)
2023-06-08
2023-06-22
2023-08-31
2023-08-31
Papildomos atostogos prasideda
Papildomos atostogos baigiasi
2023-02-13
2023-02-17
 
 

Darbo laikas

Mokykla dirba
7:00-20:00
Administracijos
darbo laikas
8:00-16:30
penktadienį 8:00-15:15

Pamokų laikas
 
 Šiaurės pr.23
1 pamoka  8:30 - 9:15
2 pamoka 9:25 - 10.10
3 pamoka 10:20 - 11:05
4 pamoka 11:35 - 12.20
5 pamoka 12:50 - 13.35
 6 pamoka  13:45 - 14:30
A. Stulginskio 61 
1 pamoka  8:15 - 9:00
2 pamoka  
3 pamoka  
4 pamoka  
5 pamoka  
 6 pamoka