INFORMACIJA TĖVELIAMS

 

Vertybės mūsų mokykloje

 Kiekvienas vaikas talentingas ir gabus – pirmiausia tuo turi tikėti tėvai. Suaugę turi daryti viską, kad vaiko talentai atsiskleistų. Tėvai padeda vaikui, konsultuodamiesi su mokytojais. Būtinas tėvų – mokytojų – vaikų bendravimas ir bendradarbiavimas.

 Muzikuojame kartu su vaikais namuose nors po penkias minutes.  Džiaugiamės vaiku ir jo pasiekimais, giriame jį ir žavimės muzika. Rūpinamės savo vaikų ugdymu, jų sėkme.

  Vienas įgūdis ugdo kitą įgūdį: turime suteikti gerą pagrindą vaikui -  mąstymo, kalbos, muzikos, matematikos... Tam pasitelkiame muzikos pamokas. Viena svarbiausių disciplinų, atskleidžiančių prigimtines žmogaus galias yra muzika.

  Sh. Suzuki vertybės atsiskleidžia individualiose pamokose, o tėvų dalyvavimas jose užtikrina filosofijos įgyvendinimą.

 Visi esame dėl vaiko kartu su mokytoju. Individualioje pamokoje matome, koks yra vaikas, ką reikia dėl jo padaryti, mokomės laiko organizavimo.

  Pagyrimas svarbiau nei pastaba. Iš mokymosi proceso eliminuojami vaiko sutrikimas ir įtampa, baimė; užtikrinamas savo vertės pajautimas.

  Bet kuris vaikas gali pasiekti aukščiausius mokymosi rezultatus, jei jis bus tinkamai lavinamas palankioje aplinkoje. 

  Puoselėjame mokyklos kultūrą, tarpusavio pagarbą, toleranciją ir dėmesį vieni kitiems.