INFORMACIJA TĖVELIAMS

 

Vertybės mūsų mokykloje

 Kiekvienas vaikas talentingas ir gabus – pirmiausia tuo turi tikėti tėvai. Suaugę turi daryti viską, kad vaiko talentai atsiskleistų. Tėvai padeda vaikui, konsultuodamiesi su mokytojais. Būtinas tėvų – mokytojų – vaikų bendravimas ir bendradarbiavimas.

 Muzikuojame kartu su vaikais namuose nors po penkias minutes.  Džiaugiamės vaiku ir jo pasiekimais, giriame jį ir žavimės muzika. Rūpinamės savo vaikų ugdymu, jų sėkme.

  Vienas įgūdis ugdo kitą įgūdį: turime suteikti gerą pagrindą vaikui -  mąstymo, kalbos, muzikos, matematikos... Tam pasitelkiame muzikos pamokas. Viena svarbiausių disciplinų, atskleidžiančių prigimtines žmogaus galias yra muzika.

  Sh. Suzuki vertybės atsiskleidžia individualiose pamokose, o tėvų dalyvavimas jose užtikrina filosofijos įgyvendinimą.

 Visi esame dėl vaiko kartu su mokytoju. Individualioje pamokoje matome, koks yra vaikas, ką reikia dėl jo padaryti, mokomės laiko organizavimo.

  Pagyrimas svarbiau nei pastaba. Iš mokymosi proceso eliminuojami vaiko sutrikimas ir įtampa, baimė; užtikrinamas savo vertės pajautimas.

  Bet kuris vaikas gali pasiekti aukščiausius mokymosi rezultatus, jei jis bus tinkamai lavinamas palankioje aplinkoje. 

  Puoselėjame mokyklos kultūrą, tarpusavio pagarbą, toleranciją ir dėmesį vieni kitiems.

 

 

 

 

 

  

  Mokinių priėmimo į mokyklą tvarka 

    

_____________________________ 

Skirkite 2 proc. pajamų mokesčio mokyklai

Kauno Suzukio pradinė mokykla

Šiaurės pr.23, Kaunas

Kodas 191824228

A.s. LT794010042500986335

Dėkojame!

FORMOS PAVYZDYS

_________________________________

Įsteigtas

Kauno Suzukio pradinės mokyklos paramos fondas

Įmonės kodas 303359883

A/s LT95 7300 0101 4008 3418

 _________________________________

Mokykla dalyvauja programose:

   VAISIŲ

   PIENO VAIKAMS
        

  _____________________________

 

 

Svetainė atnaujinta: 2021-08-16