MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

 


I. Mokinių teisės ir pareigos:

1. Stropiai mokytis.
2. Lankyti visas pamokas ir laiku į jas ateiti.
3. Iš pamokos išeiti tik mokytojui leidus.
4. Į mokyklą neštis tik mokymuisi reikalingas priemones.
5. Pamokų bei renginių metu laikytis rimties ir pagarbaus elgesio.
6. Susirgus ar susižeidus nedelsiant kreiptis į mokytoją.
7. Saugoti savo, draugų ir mokyklos turtą.
8. Ramiai vaikščioti mokyklos koridoriais.
9. Pagarbiai elgtis su visais aplinkiniais.

II. Mokiniai, sąžiningai besilaikantys taisyklių, bus skatinami:
- padėkomis raštu;
- prizais;
- vardiniais pažymėjimais, pasiliekančiais vaiko asmens byloje.
III. Drausminių priemonių taikymas
Mokiniai, nuolat pažeidžiantys elgesio taisykles ir nereaguojantys į žodines pastabas, bus įspėjami raštu.
Su įspėjimu bus supažindinti vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai):
   -Gavus 1 įspėjimą, moksleivio tėvams reikės atvykti pokalbiui pas mokyklos direktorę.
   -Gavus 2 įspėjimus, tėvai bus pakviesti dalyvauti mokyklos Prevencinės komisijos posėdyje.
  -Gavus 3 įspėjimus, tėvai privalės dalyvauti mokyklos Specialiųjų poreikių komisijos posėdyje svarstant vaiko elgesį.

Pritaikius anksčiau minėtas priemones ir per 1 mėnesį nepastebėjus teigiamų pokyčių, vaiko priežiūros klausimas gali būti nukreiptas spręsti

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigai.