INDIVIDUALIOS INSTRUMENTO PAMOKOS

 

Individualios instrumento pamokos

Dr. Shinichi Suzuki „Motinos kalbos“ metodo idėjas pirmiausiai pritaikė muzikos pamokose mokydamas griežti smuiku. Tinkamos muzikinės aplinkos sukūrimas - svarbiausia namų darbų užduotis tėvams. Tai visai paprasta: mokytojas aprūpina įrašais, tad būtina kiekvieną dieną klausytis muzikos kūrinių, kuriuos vaikas pradės groti. Tokiu būdu muzika tampa jų kasdienio gyvenimo dalimi. Vaikai pradeda mokytis muzikos iš klausos, o ne iš natų. Taip lavėja jų klausa, atmintis, kantrybė. Muzikos rašto mokymasis atidedamas iki 7-8 metų amžiaus, arba kol susiformuos svarbiausi praktiniai įgūdžiai. Tad vaikai gali pradėti groti pasirinktu instrumentu labai anksti - nuo 2-3 metukų.
Svarbi Suzuki pamokos dalis - kitų vaikų pamokų stebėjimas. Stebint kitą išmokstama daugiau. O pradedantieji turi galimybę susipažinti su mokytoju, sužinoti daugiau apie pasirinktą instrumentą, nusiteikti būsimoms pamokoms. Pamokų stebėjimas – puiki proga pajusti pakilią mokymosi atmosferą, o stebimam mokiniui – nebloga savitvardos praktika, praverčianti per koncertus.
Ankstyvojo ugdymo procese tėvų vaidmuo yra lemiamas, nes tėvai yra namų mokytojai. Todėl pozityvus nusiteikimas, pagyrimas, vaiko paraginimas yra kelias į sėkmę. To irgi išmokstama kartu su mokytoju. Vaikas turi žinoti, kaip tėvai juo džiaugiasi ir didžiuojasi dirbdami kartu. Suaugę pamokose mokomi išvengti spaudimo, pykčio, įkyrumo, nepasitenkinimo vaiko veikla. Todėl Suzuki ugdymo procese, skirtingai nuo tradicinio, kur pamokoje yra tik mokytojas ir mokinys, svarbus vaidmuo atitenka tėvams. Dr. Sh. Suzuki teigia: „Vaikas – štai galutinis tikslas. Reikia nuolat galvoti, kas vaikui geriausia. Taip mes prisidedame prie žmonijos tobulinimo.“ (Sh. Suzuki. 1986. Man and Talent) Todėl jis pataria tėvams:

 • Būti pozityviai nusiteikusiais;
 • Padėti vaikui pajusti muzikos svarbą gyvenime;
 • Visada parodyti pritarimą vaiko grojimui, nepraleidžiant progos ką nors pataisyti;
 • Džiaugtis kartu grojant su vaiku ir didžiuotis pažanga;
 • Kartu su vaiku lankyti visas pamokas;
 • Nerodyti pykčio ar susierzinimo;
 • Aptarti pamoką grįžtant namo;
 • Paskatinti prisiminti, ką jis girdėjo pamokoje;
 • Padrąsinti, kai jis groja;
 • Visuomet pelnytai pagirti;
 • Groti namuose pačiam, tai padės pasiruošti namų mokytojo vaidmeniui;
 • Turint rūpesčių dėl vaiko, padiskutuoti su mokytoju: svarbu išreikšti savo abejones.

  Kai vaikas daro sparčią pažangą, daugiau laiko reikia skirti kūrinių kartojimui. Juos grojant kaskart vis geriau, lengvai sukaupiamas koncertinis repertuaras. Suzuki metode svarbios ir grupinės pamokos, kurių metu vaikams smagiau kartoti tas pačias pjeses. Labai gerai grojantys mokiniai rodys pavyzdį jaunesniems ir pradedantiems. Grojimas solo ir grupėje yra skirtingi dalykai. Taip vaikai išmoksta klausyti ne tik savo garso, bet ir vienas kito. Taip ugdoma atsakomybė už savo grojimo kokybę, mokomasi pagarbos sau ir kitiems, bendrauti ir pajusti didesnę muzikos galią.
  Suzuki pamoka - tai „vieno žingsnio pamoka“. Pamokos metu Sh. Suzuki siūlo niekada nemokyti per daug dalykų. Svarbiausia atrasti esminę problemą ir ją ištaisyti. Kiekvieną pamoką įvedama po vieną naują dalyką, kuris siejasi su besimokančiųjų jau turimomis žiniomis, jas papildo, praturtina ir suformuoja naują įgūdį ar mokėjimą. Mokytojo pastabas turi suprasti ne tik vaikas, bet ir tėvai. Todėl labai svarbus išdėstymo sistemingumas, informacijos sugrupavimas, ir nuolatinis įtvirtinimas kartojant išmoktus dalykus. Dr. Sh. Suzuki mokymąsi žingsnis po žingsnio įvardija kaip sėkmės garantą įtvirtinant įgūdžius ir žinias. Šiuo principu sudarytas ir grojamų kūrinių repertuaras.
  Pažanga Suzuki metode nėra grindžiama koncertu, sunkaus kūrinio išmokimu ar konkursais. Todėl Suzuki neleidžia lyginti savo vaiko su kitu. Palyginimai gali būti neobjektyvūs ir nuliūdinti kiekvieną vaiką. Svarbiausia yra vidinis savęs atradimas ir pasitenkinimas, o mokinys, tėvai ir mokytojas deda pagrindus charakterio formavimuisi. (H.Kataoka. 1985. Thoughts on the Suzuki piano school).

  ŽMOGAUS ugdymas svarbesnis už siauros srities profesionalo rengimą.

  Tačiau intensyvų kasdieninį darbą lydi nepakartojamos akimirkos, dėl kurių verta dėti visas pastangas. Mūsų mokykloje progų atskleisti savo gebėjimus ir jais pasidžiaugti tikrai netrūksta. Tai:
 • Rečitaliai. Suzuki repertuaras smuikui, violončelei, fleitai, fortepijonui, gitarai ir kt. instrumentams sistemingai išdėstytas keliose knygose. Mokinys, išmokęs groti visus kūrinius iš vienos knygos, kviečia draugus, tėvelius, senelius, kaimynus į savo solinį koncertą - rečitalį. Rečitalyje groja ir pakviesti draugai. Po kiekvieno rečitalio įteikiamas pažymėjimas apie pasiektą išmokimo lygmenį. Visi smagiai leidžia laiką ne tik klausydamiesi muzikos, bet ir švęsdami draugo sėkmę.
 • Namų koncertai. Smagūs koncertai gali vykti net tik koncertų salėse, bet ir namuose. Pasikvietę savo draugus ir jų tėvelius į namus, galime surengti namų koncertą. Jaukioje namų aplinkoje, kurioje ir vaikai ir tėvai turiningai praleidžia laisvalaikį, pasidalina savo įspūdžiais, patirtimi, patarimais. Masiškumas nebūtinas – užteks Jūsų šeimos draugų!
 • Advento koncertai. Kiekvienais metais lapkričio – gruodžio mėnesį rengiami advento koncertai. Jie organizuojami kiekvienai klasei nuo priešmokyklinumų iki... mūsų išaugusių gimnazistų. Pasipuošiame, vykstame į gražią koncertų salę, dovanojame vieni kitiems gėles ir džiaugiamės buvimu kartu. Šiuose koncertuose kiekvienas mokyklos moksleivis dovanoja muzikos kūrinį giminaičiams, draugams ir visiems susirinkusiems.
 • Miuziklas. didžiausias ir smagiausias metų renginys. Per šešerius savo veiklos metus mokykla pastatė 6 muzikinius spektaklius. Jame dalyvauja visi vaikai. Kiekvienas spektaklis stebina nuostabiais kostiumais, puikiomis dekoracijomis, intriguojančiu (?!.) libretu ir muzika. Spektakliai vyksta KVADT arba Girstučio kultūros rūmų salėje, nes mažesnėse patalpose visi dainuojantys, grojantys ir vaidinantys tiesiog netelpa.
 • Dr. Shinichi Suzuki gimtadienis švenčiamas spalio 17 d. ir paprastai pažymimas šiltu kameriniu koncertu. Nors ne mažiau svarbu tiesiog susėsti klasėje ir pakalbėti apie žmogų, kurio idėjos besimokančius vaikus daro laimingais vaikais.
  Nepraleidžiame progos pakoncertuoti įvairiausiose miesto šventėse ir renginiuose. Taip pat vaikų darželiuose, mokyklose, labdaros akcijose, vaikų namuose ir visur, kur mus kviečia. Mokyklos veikloje dalyvaujančios šeimos kartu su Lietuvos Suzuki asociacija dalyvauja rengiamuose Tarptautiniuose Suzuki suvažiavimuose, kursuose, vasaros stovyklose visoje Europoje.

  FORTEPIJONO:

  Živilė Andrijauskienė – 8 670 74116

  Raminta Tamošiūnaitė - 8 670 37609

  Živilė Budnikaitė - 8 684 77915

   

  SMUIKO:

  Iveta Budnikienė – 8 673 00939

  Aušra Simanavičienė – 8 699 69003

   

  VIOLONČELĖS:

  Gintarė Kaminskaitė – 8 675 31930

   

   

  GITAROS:

  Inga Raginienė – 8 616 06963

  Giedrė Bankietienė – 8 613 89322

  Gabrielė Ližaitienė – 8 636 46871

  

 

 

 

 Mokinių priėmimo į mokyklą tvarka 

    

_____________________________ 

Skirkite 2 proc. pajamų mokesčio mokyklai

Kauno Suzuki progimnazija

Šiaurės pr.23, Kaunas

A.Stulginskio 61, Kaunas

Kodas 191824228

A.s. LT794010042500986335

Dėkojame!

FORMOS PAVYZDYS

_________________________________

Mokykla dalyvauja programose:

   VAISIŲ

   PIENO VAIKAMS
        

  _____________________________

 

 

Svetainė atnaujinta: 2022-08-30