INDIVIDUALIOS INSTRUMENTO PAMOKOS

 

Apsisprendę lankyti individualias instrumento pamokas turėtumėte asmeniškai kreiptis į pasirinkto instrumento mokytoją ir susitarti dėl pamokos laiko:

 

FORTEPIJONO:

·        Živilė Andrijauskienė, tel. nr. +370 670 74 116;

·        Raminta Tamošiūnaitė, tel. nr. +370 670 37 609;

·        Živilė Budnikaitė, tel. nr. +370 684 77 915;

 

SMUIKO:

·        Iveta Budnikienė, tel. nr. +370 673 00 939;

·        Aušra Simanavičienė, tel. nr. +370 699 69 003;

 

VIOLONČELĖS:

·          Povilas Lukaševičius, tel. nr. +370 654 92 978

·        Gintarė Kaminskaitė, tel. nr. +370 675 31 930

 

GITAROS:

·        Inga Raginienė, tel. nr. +370 616 06 963;

·        Giedrė Bankietienė, tel. nr. +370 613 89 322;

·        Gabrielė Ližaitienė, tel. nr. +370 636 46 871;

·        Emilis Raginis, tel. nr. +370 618 44280;

 

ARFOS:

·        Viktorija Smailytė, tel. nr. +370 684 43 888;

 

FLEITOS

Raimonda Virvytienė tel.nr. +370 670 60 004 ;

 

Ką reiktų žinoti?

 

Šios pamokos skirtos Suzuki mokyklą lankantiems vaikams ir vyksta kartą per savaitę, pasibaigus įprastų pamokų laikui. Per mėnesį: 4 pamokos, kaina – 60 Eur (pamokos kaina – 15 Eur). Už jas atsiskaitoma individualiai instrumento mokytojui.

 Instrumento pamokose kartu su vaiku dalyvauja vienas iš tėvų taip užtikrindamas

Dr. Shinichi Suzuki Motinos kalbos metodo taikymą namų aplinkoje, nes tinkamos muzikinės aplinkos sukūrimas – svarbiausia namų užduotis tėvams. 

 Tai visai paprasta: mokytojassuteikia informaciją apie kūrinių įrašus, kuriuos vaikas mokysis groti. Tų pačių muzikos įrašų klausoma mokykloje pamokų ir pertraukų metu: tokiu būdu kuriama muzikinė aplinka, stiprinama dėmesio koncentracija. Įrašų įjungimas ir jų klausymas namuose – tai namų darbai tėvams. Vaikams, kiekvieną dieną klausantiems šių muzikos kūrinių, muzika tampa kasdieninio gyvenimo dalimi – taip vaikai pradeda muzikos mokytis iš klausos,  iš natų. Dėl to lavėja jų atmintis, klausa ir kantrybė. Muzikos rašto mokymasis atidedamas iki 7–8 metų amžiaus, arba kol susiformuos svarbiausi praktiniai įgūdžiai.

  

Patarimai tėvams, dalyvaujantiems pamokose kartu su vaiku

1.      Stebėkite mokytoją ir kartokite jo elgesį, tačiau nesikiškite į pamokos eigą;

2.      Pamokos metu užsirašinėkite, darykite audio / video įrašus, kad patys namuose prisimintumėte, ko buvo mokoma;

3.      Mėgaukitės vaiko grojimu, kartokite ir taisykite tik tai, ką pamokoje sutarėte su mokytoju. Padrąsinkite vaiką, kai jis groja, ir visuomet pelnytai pagirkite;

4.      Lankykite su vaiku koncertus, kitų mokyklos vaikų rengiamus rečitalius;

5.      Nerodykite pykčio, įkyrumo ar susierzinimo vaiko elgesiu, kite pozityviai nusiteikę. Jei esate susirūpinę dėl vaiko elgesio, pasikalbėkite su mokytoju, ką jis apie tai mano – svarbu išreikšti savo abejones.

 Bendrai, vaikas turi žinoti, kaip tėvai juo džiaugiasi ir didžiuojasi dirbdami kartu. Tad džiaukitės kartu grojant su vaiku ir didžiuokitės pažanga.

  

Suzuki pamokos principai

 Suzuki pamoka – tai „vieno žingsnio pamoka“.Pamokos metu Dr. Sh. Suzuki siūlo niekada nemokyti per daug dalykų. Kiekvieną pamoką įvedama po vieną naują dalyką, kuris siejasi su besimokančiųjų jau turimomis žiniomis, jas papildo, praturtina ir suformuoja naują įgūdį ar mokėjimą. Kartais tam skiriama daugiau nei viena pamoka. Dr. Sh. Suzuki mokymąsi žingsnis po žingsnio įvardija kaip sėkmės garantą įtvirtinant įgūdžius ir žinias. Šiuo principu sudarytas ir grojamų kūrinių repertuaras. 

 Progresas Suzuki metode grindžiama ne koncertu, sunkaus kūrinio išmokimu ar konkursais, bet asmenine pažanga. Dr. Sh. Suzuki neleidžia lyginti savo vaiko su kitu. Palyginimai gali būti neobjektyvūs ir liūdinti kiekvieną vaiką. Svarbiausia yra vidinis savęs atradimas ir pasitenkinimas, o mokinys, tėvai ir mokytojas deda pagrindus charakterio formavimuisi.

(H. Kataoka. 1985. Thoughts on the Suzuki piano school). 

 

Taip pat svarbiSuzuki pamokos dalis – kitųvaikų pamokų stebėjimas. Stebint kitą išmokstama daugiau. Pradedantieji turi galimybę susipažinti su mokytoju, sužinoti daugiau apie pasirinktą instrumentą, nusiteikti būsimoms pamokoms. Tai puiki proga pajusti mokymosi atmosferą, o stebimam mokiniui – tam tikra savitvardos praktika, praverčianti per koncertus. Vyksta ir grupinės pamokos, kurių metu vaikams smagiau kartoti tas pačias pjeses. Labai gerai grojantys mokiniai rodo pavyzdį jaunesniems ir dar pradedantiems.

 

Muzikinių įgūdžių demonstravimas

 

Progų atskleisti savo gebėjimus ir jais pasidžiaugti mūsų mokykloje tikrai apstu: 

·        Rečitaliai.Suzuki repertuaras smuikui, violončelei, fleitai, fortepijonui, gitarai, arfai ir kt. instrumentams sistemingai išdėstytas keliose knygose. Mokinys, išmokęs groti visus kūrinius iš vienos knygos, kviečia draugus, tėvelius, senelius, kaimynus į savo solinį koncertą – rečitalį. Rečitalyje groja ir pakviesti draugai. Po kiekvieno rečitalio įteikiamas Lietuvos Suzuki Asociacijos (toliau – LSA) pažymėjimas apie pasiektą išmokimo lygį.

·        Advento ir pavasario koncertai. Kiekvienais metais lapkričio–gruodžio, taip pat gegužėsbirželio mėnesiais rengiami advento ir pavasario koncertai. Jie organizuojami kiekvienai klasei. Pasipuošiame, susitinkame gražioje koncertų salėje, džiaugiamės atliekamais kūriniais ir dovanojame vieni kitiems gėles. Šiuose koncertuose kiekvienas mokyklos mokinys visiems susirinkusiems dovanoja muzikos kūrinį, o vaikai, grojantys muzikos instrumentais, demonstruoja, kaip išmoko juos valdyti individualių pamokų metu. 

·        Miuziklas. Didžiausias ir smagiausias metų renginys. Jame dalyvauja visi vaikai. Kiekvienas spektaklis stebina nuostabiais kostiumais, puikiomis dekoracijomis, intriguojančiu libretu ir muzika. Iš vaikų, grojančių instrumentais ar dainuojančių chore, formuojamas orkestas. Instrumento mokytojai kviečia vaikus prisijungti į miuziklo orkestrą. Kiti vaikai vaidina t. y. atlieka miuzikle numatytus vaidmenis. Grojimas solo ir grupėje yra skirtingi dalykai. Miuzikle vaikai išmoksta klausyti ne tik savo garso, bet ir vienas kito. Taip ugdoma atsakomybė už savo grojimo kokybę, mokomasi pagarbos sau ir kitiems, bendrauti ir pajusti didesnę muzikos galią.

·        Dr. Shinichi Suzuki gimtadienis. Minimas spalio 17 d. ir paprastai pažymimas šiltu kameriniu koncertu bei respublikiniu LSA koncertu. Nors ne mažiau svarbu tiesiog susėsti klasėje ir pakalbėti apie žmogų, kurio idėjos besimokančius vaikus daro laimingais vaikais. 

·        Miesto šventės, respublikiniai ir tarptautiniai renginiai. Nepraleidžiame progos pasirodyti įvairiausiose šventėse ir renginiuose. Taip pat vaikų darželiuose, mokyklose, labdaros akcijose, vaikų namuose ir visur, kur mus kviečia. Mokyklos veikloje dalyvaujančios šeimos kartu su LSA dalyvauja rengiamuose tarptautiniuoseSuzuki suvažiavimuose, kursuose, vasaros stovyklose visoje Europoje.