TARNYBINIA NUSIŽENGIMAI

Mokykla skirtų drausminių nuobaudų neturi.