PAGRINDINIŲ RENGINIŲ PLANAS

 

 • Rugsėjo 1-osios šventė
 • Spalio 1 - d. Pasaulinė muzikos diena ir Mokytojo diena
 • Spalio 9-13 d. - integruota savaitė, skirta japonų kultūrai
 • Spalio 17 d. – dr. Shinichi Suzuki gimtadienis.
 • Lapkričio 24 d. - Senelių diena
 • Lapkričio pabaiga – gruodžio pradžia – Advento kameriniai koncerta "
 • Gruodžio mėnuo – Kalėdų spektaklis – miuziklas.
 • Sausio 8 - 12d.- integruota savaitė "Žemė visų namai"
 • Kovo 5 - 9 d. – integruota savaitė "Lietuviais esame mes gimę"
 • Savaitė be patyčių - kovo mėn. pabaigoje.i
 • Gegužės 14 - 18d. integruota Kalbos ir Knygos savaitė
 • Pavasario kameriniai koncertai - gegužės mėnesio pabaigoje.
 • Sporto šventė - sausio ir gegužės mėnesiais
 • Gegužės pabaiga – Mokslo metų pabaigos šventė, išvykos

  Pastaba: išvykos, klasių renginiai, šeimų koncertai, soliniai rečitaliai vyksta kiekvienos klasės, šeimos ir asmenine iniciatyva.