VIEŠIEJI PIRKIMAI

  

   

 

Įsakymas Dėl Viešųjų pirkimų 2022 

 

Mažos vertės pirkimų aprašas 2022

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2022M.

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITA 2023 Iketv. 

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITA 2023 II ketv. 

 

 

 

 

 

 


.

 

 

 

Pareigų sąrašą (patvirtintas direktorės įsakymu 2023-02-20 V-33), kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus:

1. direktorė;

2. direktorės pavaduotojai ugdymui;

3. direktorės pavaduotojas ūkio reikalams;

4. įstaigos pirkimų procedūrose dalyvaujantys asmenys (viešojo pirkimo

komisijos narys, asmuo, paskirtas atlikti supaprastintus viešuosius pirkimus,

viešojo pirkimo procedūrose dalyvaujantis ekspertas, viešojo pirkimo

iniciatorius);

 5. bibliotekininkė.