INFORMACIJA APIE DARBUOTOJŲ VIDUTINĮ DARBO UŽMOKESTĮ

INFORAMCIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ:

 

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Koeficientų vidurkis

Vidutinis bruto darbo užmokesčio vidurkis (einamųjų metų praėjusio ketvirčio) *

 

 

   EUR  

1

Priešmokyklinės grupės pedagogas

      470       

2

Mokytojas metodininkas

  1410  

3

Vyresnysis mokytojas

  1019  

4

Mokytojas  

  1142  

5

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalmas

5,7 1170  

6

Valytoja

MMA

   

7

Pastatų priežiūros darbininkas

MMA

   

8

Budėtojas

MMA

   

9

Kiemsargis

MMA

   
10 Bibliotekininkė 5 950  

11

       

 

  * mėnesinio darbo užmokesčio vidurkis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų).   

   Kitų darbuotojų darbo užmokestis neskelbiamas vadovaujantis LRV 2003-04-18 nutarimu Nr.480 (Žin.,2003, Nr.38-1739) 18pt.