BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI

  

2022 metai

2022 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 

 

2022 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

 

2022 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

 

 

2021 metai

2021 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

 

2021 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

 

2021 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

 

2021 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

 

 

2020 metai

 

2020 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

 

2020 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

 

2020 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

 

2020 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

 

2019 metai

 

2019 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

 

2019 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

 

2019 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

 

2019 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

 

 

2018 metų ataskaitos  

2018 I KETV.

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS IR BIUDŽETO  IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. (Forma Nr.2)

 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIO DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI ATASKAITA (Forma Nr.1)

 MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA (Forma Nr.4)

 

2018 II KETV.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS IR BIUDŽETO  IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. (Forma Nr.2)


BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIO DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI ATASKAITA (Forma Nr.1)

 

 MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA (Forma Nr.4)

2018 III KETV.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS IR BIUDŽETO  IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. (Forma Nr.2)


BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIO DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI ATASKAITA (Forma Nr.1)

 

 MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA (Forma Nr.4)

 2018 IV KETV.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS IR BIUDŽETO  IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. (Forma Nr.2)


BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIO DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI ATASKAITA (Forma Nr.1)

 MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA (Forma Nr.4) 

 

 

2017 metų ataskaitos   2017 I KETV. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIO DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI ATASKAITA (Forma Nr.1)

 

BIUDŽETO  IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. (Forma Nr.2)

 

 MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA (Forma Nr.4)

 

 

 2017 II KETV. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIO DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI ATASKAITA (Forma Nr.1)

 

BIUDŽETO  IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. (Forma Nr.2)

BIUDŽETO  IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. (Forma Nr.2)

BIUDŽETO  IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. (Forma Nr.2)

BIUDŽETO  IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. (Forma Nr.2)

 

 MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA (Forma Nr.4)

 

 

 2017 III KETV. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIO DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI ATASKAITA (Forma Nr.1)

 

 BIUDŽETO  IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. (Forma Nr.2)

 

 MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA (Forma Nr.4)

 

 2017 IV KETV. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIO DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI ATASKAITA (Forma Nr.1)

 

 BIUDŽETO  IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA. (Forma Nr.2)

 

 MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA (Forma Nr.4)

        

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 

  0