MOKYTOJAI - DALYKININKAI

MOKYTOJAI DALYKININKAI 

Muzikos mokytojos - Rasma Kanienė ir Giedrė Bankietienė

Sporto mokytojas - Edgaras Austynas

Šachmatų mokytojas - Martynas Antanaitis

Šokio mokytoja - Rita Marija Gružauskienė

Tikybos mokytoja - Aistė Lukaševičienė

etikos mokytoja  - Dalia Lingienė

Dailės mokytojai - Inga Armonaitė ir Rūta Grumadaitė

Anglų kalbos mokytojos -Greta Krilavičiūtė,  Renata Kaminickienė, Vladislavas Zurba