VYKDOMI PROJEKTAI

Mokykla dalyvauja  

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

(projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001) projekte:

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. 

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.
 
Projekto įgyvendinimo metu vykdomos šios veiklos:
gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas;
gamtos ir technologinių mokslų mokymui įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.
Projektui įgyvendinti skirtos Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 6 950 880,43 eurų.
 
Projekto trukmė: 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. liepos 22 d.)
 

Daugiau: https://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/