IŠORINIO VERTINIMO REZULTATAI

 

 Kauno Suzuki progimnazijos tėvų, globėjų apklausa NMVA 2015

 ATASKAITA

 

Kauno Suzuki progimnazijos veiklos kokybės išorinio vertinimo

 trumpoji ATASKAITA 

 

Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo indekso nustatymas

 

VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TYRIMAS

 

Standartizuotų testų 2014m palyginamoji ataskaita

ATASKAITA

 

 Lyginamieji 4,6 ir 8 klasės mokinių testų ir mokinio anketų rezultatai

ATASKAITA

 

Lyginamieji mūsų savivaldybės ir mūsų mokyklos 2 klasės

mokinių atsakymų apie testus rezultatai

ATASKAITA

 

2 klasės mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinis vertinimas 2016 m.

ATASKAITA

 

Standartizuotų testų taikymas mokyklose 2016 m.


ATASKAITA