Naujienos

-

           Neskubėk, bet ir nesustok, kantrybė yra svarbi mokymosi proceso dalis.

 

  Dr. Šiniči Suzuki

2022-09-07

Gerbiami mokyklos bendruomenės nariai!

 

Rugsėjo 9 d. (penktadienį) 11 val. Vilijampolės Šv. Juozapo bažnyčioje bus aukojamos Šv. Mišios už Kauno Suzuki progimnazijos bendruomenę. Mišiose dalyvauja 5-7 klasių mokiniai ir mokytojai. Mišias laikys kun. Liutauras Vilėniškis. Maloniai kviečiame dalyvauti mokinių šeimų narius.

2022-09-05

 Svečiai

Staigmena rugsėjui - naujo Suzuki instrumento pristatymas. Klasėse svečiuojasi arfininkė Viktorija Smailytė - Karkienė, Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro artistė. Ne tik mokykloje, bet ir Kaune pradedame mokytis naujos specialybės! Su pagarba mokytojai rimtai apsisprendžiame lankyti arfos pamokas ir ieškome jos kontaktų išsiųstuose informaciniuose sąrašuose!

2022-08-22

 

 

2022-07-10

Mokyklos uniformos

Mūsų mokyklos uniformas bei kitą atributiką galite įsigyti

Suzuki uniforma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kauno Suzukio pradinė mokykla dalyvauja įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. 

Daugiau informacijos apie projektą rasite:

https://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/

http://www.vedlys.smm.lt/